Aviso Legal

De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro sobre a Protección de Datos Persoais, ISABEL MONTOTO MEDELA informa os seus clientes que todos os datos persoais incorporaranse a un ficheiro automatizado de datos de carácter persoal, creado e mantido baixo a responsabilidade de ISABEL MONTOTO MEDELA.

O obxectivo deste ficheiro é para establecer contacto cos clientes. ISABEL MONTOTO MEDELA garante a seguridade e confidencialidade dos datos facilitados. Así, ten o compromiso de cumprir a súa obriga de segredo dos datos persoais e o deber de protexe-los e tomar todas as medidas necesarias para evitar a alteración, perda ou uso non autorizado. Polo tanto, toda a información do cliente non será utilizada para fins comerciais ou dado a terceiros.

Os clientes ISABEL MONTOTO MEDELA poderán, en calquera momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición por escrito no enderezo de correo-e: isabel.montoto.medela@gmail.com

A web WWW.PSICOLOGA-ISABELMONTOTO.COM(en adiante web) é propiedade de Isabel Montoto Medela. Pode poñerse en contacto con ela a través do teléfono 651 678 035 ou correo electrónico isabel.montoto.medela@gmail.com.

Todos os dereitos de propiedade intelectual do sitio web e os elementos nel contidos (incluíndo, entre outros, imaxes, sons, audio, vídeo, software ou textos) pertencen a Isabel Montoto Medela ou, se a terceiros. O usuario pode ver estes elementos e mesmo imprimir, copiar e almacena-los no disco duro do seu ordenador ou calquera outro hardware única e exclusivamente para o seu apoio persoal e privado, é, polo tanto, estrictamente prohibido para o uso comercial, distribución e modificación ou alteración.

  • A web ofrece acceso a unha infinidade de información, servizos, programas ou datos (en adiante "Contidos") en Internet para que o usuario poda acceder. Mentres a propietaria do sitio web está actuando de boa fe, non se fai un uso de tales contidos e non está directa ou indirectamente por calquera reclamación derivadas da calidade, fiabilidade, precisión ou veracidade do mesmo cargo.
  • A persoa usuaria comprométese a facer un uso axeitado dos contidos e servizos que a propietaria ofrece a través do seu sitio en Internet e a non utilizar os contidos para (A) calquera ilícito, ilegal ou contrario á boa fe e actividades de orde pública; (B) difundir contidos ou propaganda de tipo machista, racista, xenófobo, pornográfico, ilegal, apoloxía do terrorismo ou contra os dereitos humanos; (C) causar danos nos sistemas físicos e lóxicos do propietario do sitio web, os seus provedores ou terceiros, a introdución ou propagación de virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que son capaces de causar o dano mencionado ; (D) o intento de acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico de outras persoas que usan e modificar ou manipular as súas mensaxes.
  • A propietaria resérvase o dereito de facer cambios sen previo aviso que considere axeitados no seu sitio web, eliminar ou engadir contidos e servizos prestados por ela como o xeito no que aparecen presentados ou localizados.
  • A propietaria perseguirá o incumplimento das condicións anteriores e calquera uso non autorizado do seu sitio web aplicando todas as accións cívís e penais que poda pola lei.